دیار مهر

صفحه خط  غلط صحیح
9 17

و  زنهای

وزنهای
19 3 خمپارهای خمپاره ای
22 18 حسبه حصبه
26 17 بزار بذار
28 خط آخر شدم کردند
40 سه خط مانده به آخر رزمندهای رزمنده ای
41 2 تپیدیم جا گرفتیم
42 9 در زیرنویس معنی دپو را بنویسید  
53 18 گلولهای گلوله ای
55 5 جنبندهای جنبنده ای
59 9 یاد بود یادبود
93 خط آخر قائله غائله
94 11 قانع چیه قانع چیِ
103 در شعر حافظ حایل هایل
135 12 فراغ فراق
164

در پاراگراف آخر تمام افعال از

مضارع اخباری به ماضی تبدیل شوند

معرفی می کند

ازدواج می کنند

بمباران می کنند

به آنان نمی رسد

زندگی می کنند

نقل مکان می کنند

معرفی کرد

ازدواج کردند

بمباران کردند

به آنان نرسید

زندگی کردند

نقل مکان کردند

166 10 برنمی خواست برنمی خاست
178 8 کتاب روزهای جانبازی وبلاگ روزهای جانبازی
180 1 در زیرنویس معنی رمپ را بنویسید  
219 9 اساس اثاث
241 4 پناهده پناهنده
243 8 در زیرنویس معنی تفت را بنویسید  
262 در قسمت صلیبی ها-خط 6 درد و دل درددل
285 14 بینندهای بیننده ای
290 در قسمت اسارت-خط 2 نخراشیدهای نخراشیده ای
       
       
       
       
نوشته شده در شنبه پانزدهم آذر 1393ساعت 13:3 توسط |


آخرين مطالب
»
» آدم‌ها مي‌آيند و مي‌روند
» خیال ...
Design By : Pars Skin